Kidspalace

Een prachtige, nieuwe locatie voor onze dagopvang!

Tijdens de kerstvakantie is er hard gewerkt aan onze nieuwe locatie aan de Goudsbloemstraat 2. Onze nieuwe, onafhankelijke locatie is ideaal gesitueerd ten opzichte van de basisscholen en onze andere opvanglocaties. Alle faciliteiten voor opvang en onderwijs zitten hierdoor dicht bij elkaar. Dit heeft veel voordelen voor de doorgaande leerlijn van het jonge kind. Door de centrale ligging van deze nieuwe locatie kunnen we nauwer samenwerken met onze buitenschoolse opvang en peuterspeelgroep.

Al 15 jaar een vertrouwd gezicht in ‘s-Gravendeel!

 

Kidspalace peuterspeelgroep

Op de Kidspalace peuterspeelgroep zetten kinderen tussen 2 en 4 jaar spelenderwijs hun eerste stappen naar zelfstandigheid. Een belangrijk doel van onze peuterspeelgroep is een doorgaande leerlijn te creëren.
Wij bereiden de kinderen spelenderwijs voor op de basisschool. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de Bouwsteen. Hierbij maken wij gebruik van het educatieve vroeg-voorschoolse programma Uk&Puk. Dit is gericht op de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en sociaal emotionele ontwikkeling. Bij het aanbieden van alle thema’s staat het speelse karakter centraal.

De Kidspalace peuterspeelgroep is alle ochtenden van de week geopend. Onze speeltijden zijn van 8.45 uur tot 11.45 uur.

Uniek bij de Kidspalace peuterspeelgroep is dat u zelf mag kiezen van welke ochtenden u gebruik wenst te maken. Minimale afname 2 ochtenden per week.

Is of wordt uw kind bijna 2 jaar? Vraagt u dan nu vrijblijvend informatie aan via peuter@kidspalace.nl of bel ons; 078-2210009

Kleinschaligheid en een gezellige, huiselijke sfeer. Dat is waar Kidspalace zich in onderscheidt!

Bij Kidspalace kunt u terecht voor alle vormen van professionele kinderopvang. Een belangrijk uitgangspunt van Kidspalace is een plek te bieden waar de kinderen zich ‘thuis’ voelen. Een warme, veilige plek waar ze geheel op hun eigen manier en in hun eigen tempo de wereld kunnen ontdekken

Kinderen ontwikkelen zich in een eigen tempo en op een eigen wijze. Ieder kind is uniek. Ontwikkelen houdt in veranderen. Als we praten over verandering in gedrag, dan hebben we het over het doormaken van ontwikkelingsfases. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende ontwikkelingen. Dit zijn de lichamelijke ontwikkeling, sociaal– emotionele ontwikkeling, de verstandelijke ontwikkeling, de taalontwikkeling, de ontwikkeling van de identiteit, de zelfredzaamheid, de creatieve ontwikkeling en de maatschappelijke bewustwording. Op Kidspalace heeft elke ontwikkeling onze aandacht. Er wordt gewerkt met deskundige pedagogisch medewerkers. Zij hebben kennis van de ontwikkelingsfases en begeleiden de kinderen hierin. Zij gaan er vanuit dat ieder kind respect verdient. Ze scheppen een veilig en liefdevol leefklimaat. Dit is de basis van waaruit wij werken. Ieder kind verdient het om zich op een prettige wijze te ontwikkelen. Om dat te realiseren, moeten er een aantal voorwaarden geschept worden, waarbinnen het kind zich kan ontwikkelen.