De peuterplus groep

Spelen, leren en kennismaken met school!

Het PeuterPlus Programma is speciaal voor de peuter vanaf 3 jaar en is gericht op spelen, leren en ontwikkelen. Uw peuter zal deelnemen aan activiteiten in kleine groepen, uitgedaagd worden en kennismaken met de basisschool en het dagritme. Spelenderwijs zullen wij samen de eerste stapjes zetten naar de basisschool. Hiermee wordt de stap naar school minder groot.

U kunt gebruik maken van de PeuterPlusGroep als aanvulling op de bestaande dagopvangdagen. Heeft u interesse, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op via; peuter@kidspalace.nl. Nu ook beschikbaar op donderdagmiddag!

De PeuterPlusGroep is gevestigd in de locatie Peutergroep Vlasakker 3, en bevindt zich in de basisschool.

 

Al bijna 20 jaar een vertrouwd gezicht in ‘s-Gravendeel.

Bij Kidspalace kunt u terecht voor alle vormen van professionele kinderopvang. Een belangrijk uitgangspunt van Kidspalace is een plek te bieden waar de kinderen zich ‘thuis’ voelen. Een warme, veilige plek waar ze geheel op hun eigen manier en in hun eigen tempo de wereld kunnen ontdekken

Kinderen ontwikkelen zich in een eigen tempo en op een eigen wijze. Ieder kind is uniek. Ontwikkelen houdt in veranderen. Als we praten over verandering in gedrag, dan hebben we het over het doormaken van ontwikkelingsfases.

Denk aan;

  • lichamelijke ontwikkeling, sociaal– emotionele ontwikkeling
  • de verstandelijke ontwikkeling
  • de taalontwikkeling
  • de ontwikkeling van de identiteit en zelfredzaamheid
  • de creatieve ontwikkeling
  • de maatschappelijke bewustwording.                                                                                                                                                                                           

Op Kidspalace heeft elke ontwikkeling onze aandacht. Er wordt gewerkt met deskundige pedagogisch medewerkers. Zij hebben kennis van de ontwikkelingsfases en begeleiden de kinderen hierin. Zij gaan er vanuit dat ieder kind respect verdient. Ze scheppen een veilig en liefdevol leefklimaat. Dit is de basis van waaruit wij werken. Ieder kind verdient het om zich op een prettige wijze te ontwikkelen. Om dat te realiseren, moeten er een aantal voorwaarden geschept worden, waarbinnen het kind zich kan ontwikkelen.