U kunt bij ons kiezen uit verschillende, samengestelde pakketten:

Het totaalpakket

Dit pakket bestaat uit het gehele jaar (51 weken) opvang, inclusief vakanties en alle roostervrije dagen.  (uurtarief 2024: € 8.57)

Het schoolpakket

Dit pakket bestaat uit de 40 schoolweken opvang, inclusief alle roostervrije dagen. (uurtarief 2024: € 8.57)
U kunt er voor kiezen om uw pakket aan te vullen met afname van extra vakantiedagen. Dit is op basis van reservering en beschikbaarheid.

Overzicht tarieven 2024

productafnamedagtarief 2024
VSO voorschoolse opvang van 7.00 uur - 8.30 uur inclusief ontbijt€ 12.84
NSO naschoolse opvang tot 18.15 uur op maandag, dinsdag en donderdag € 44.95
NSO plus naschoolse opvang inclusief lunch op woensdag en vrijdag€ 51.36
Vakantiedag reguliervakantie opvang van 8.15 uur -18.00 uur€ 83.55
Vakantiedag verlengdvakantie opvang van 7.00 uur- 18.00 uur inclusief ontbijt€ 94.16

Tarieven op basis van een continurooster vanaf 14.00 uur.

Erkende feestdagen, onze jaarlijkse studiedag en de sluitingsdagen tussen kerst en oud-en nieuw worden niet naar ouders doorgefactureerd. Betaling geschiedt maandelijks via automatische incasso + maandfactuur.

Kidspalace hanteert een opzegtermijn van een maand.