Kidspalace

kidspalace kinderopvangHet pedagogisch beleidsplan van de Kidspalace biedt ouders en pedagogisch medewerkers inzicht in de pedagogisch grondbeginselen van Kidspalace en is tevens de leidraad voor de dagelijkse omgang met uw kinderen. Het pedagogisch beleid is de bron van inspiratie voor hoe wij werken. Kidspalace hecht er waarde aan daarvoor in gesprek te blijven met ouders en leiding. Deze samenspraak is een voortdurende kritisch proces dat leidt tot verdieping en mogelijk tot veranderde inzichten. Het pedagogisch beleidsplan is dan ook geen eindproduct. Indien u nog meer informatie wenst omtrent het pedagogisch beleid van Kidspalace dan kunt u contact opnemen met de pedagogisch medewerker.

Via onderstaande link kunt u het beleid van onze dagopvang locatie inzien;

pedagogisch beleid kinderdagverblijf Kidspalace nieuw (2)