Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan deze website, genoemde prijzen, gelinkte documenten en de daarin opgenomen teksten kunnen geen rechten worden ontleend. Kidspalace Kinderopvang is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik ervan. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van ‘copy paste’, druk, fotokopie, of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De gebruikte foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieërd of overgenomen.