Kidspalace

Wet IKK

IKK in het kort voor ouders Op 1 januari 2018 wijzigen de kwaliteitseisen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang. De wijzigingen verbeteren de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. Er komt bijvoorbeeld meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen en alle kinderen krijgen een mentor. De wijzigingen komen voort uit het akkoord IKK […]

Lees meer

Kidspalace in de media

Op hoekschewaard.nl is een leuk artikel verschenen over Inge de Boorder en Kidspalace: http://www.hoekschewaard.nl/nl/nieuws/kidspalace-kleinschalig-opgroeien/484  

Lees meer

Branchepartijen bereiken overeenstemming over belangrijkste uitgangspunten Directe Financiering

Branchepartijen bereiken overeenstemming over belangrijkste uitgangspunten Directe Financiering Inleiding Het kabinet heeft het voornemen om het financieringsstelsel kinderopvang te wijzigen en het wetsvoorstel Nieuw Financieringsstelsel Kinderopvang bij de Staten-Generaal in te dienen. Doel van het wetsvoorstel is om de financiering van de kinderopvang voor ouders eenvoudiger en inzichtelijker te maken. Ouders krijgen meer en eerder […]

Lees meer

‘Overheid moet meer bijdragen aan kinderopvang’

De maximumvergoeding voor de kinderopvang moet omhoog, zegt D66. Het maximumtarief dat de overheid hanteert is achterhaald, want veel ouders zijn meer kwijt. Voor steeds meer mensen wordt de kinderopvang te duur. De overheid draagt 6,99 euro per uur bij aan de opvang, maar alles daarboven moeten ouders zelf betalen. Vooral voor mensen met een […]

Lees meer

Wat als……. mijn kind ziek is?

Kidspalace is niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Ziekte is echter nogal een rekbaar begrip. Een kind dat niet goed meedoet met de groep door ziekteverschijnselen wordt door de pedagogisch medewerkers geobserveerd.    De beslissing of een kind al dan niet in de groep kan blijven wordt genomen door de pedagogisch medewerker. Het belang […]

Lees meer