Geef jonge kinderen een gezonde start

Hoe eerder kinderen gezond gedrag aanleren, hoe beter. Ze hebben daar de rest van hun leven profijt van. De kinderopvang is dan ook een belangrijke plek om jonge kinderen een gezonde start te geven, waarbij ze genoeg bewegen, gezond eten en voldoende slapen. En waar kinderen opgroeien in een pedagogisch klimaat dat warmte, geborgenheid en voldoende uitdaging biedt. Onze pedagogisch medewerkers geven hierbij zelf het gezonde voorbeeld.

Kidspalace heeft een interne coach gezonde kinderopvang. De coach is het aanspreekpunt voor gezonde kinderopvang en traint en coacht de pedagogisch medewerkers. Begin 2019 hebben de pedagogisch medewerkers van de dagopvang en BSO hun certificaat Gezonde Kinderopvang behaald.

Op Kidspalace streven wij naar gezonde traktaties. Ideeën of inspiratie nodig voor een gezonde traktatie? Neem dan hier eens een kijkje; http://kidspalace.nl/gezondtrakteren

Geslaagd! (januari 2019)

De afgelopen maanden gingen de pedagogisch middels diverse workshops aan de slag met een gezonde leefstijl en gezonde voeding. Kidspalace wil kinderen graag een gezonde, actieve en veilige omgeving bieden. Dat begint bij bewustwording en inzicht in het eigen eet- en beweegpatroon, gevolgd door handvatten om kinderen op een speelse en laagdrempelige manier een goed voorbeeld te geven. Denk hierbij aan het stimuleren van de kinderen om lekker te bewegen en te sporten middels een gevarieerd activiteitenaanbod en het aanbieden van gezonde tussendoortjes en maaltijden tijdens hun verblijf op de dagopvang of buitenschoolse opvang.