de oudercommissie

Een oudercommissie vertegenwoordigd alle ouders van de kinderen die op de betreffende locatie worden opgevangen. De oudercommissie is een schakel tussen de directie van Kidspalace en ouders.

Doelen van de oudercommissie;

  • De belangen van de kinderen en ouders van kinderdagverblijf Kidspalace zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.
  • Te adviseren ten aanzien van kwaliteit en beleid.
  • Het behartigen van belangen van de ouders van kinderdagverblijf Kidspalace bij de directie.
  • Dankzij het medezeggenschaprecht (adviesrecht) heeft de OC inspraak en invloed op diverse aspecten van de opvang.

Adviesrecht oudercommissie

Kidspalace stelt de oudercommissie in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft, inzake;

  • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid (m.b.t. de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
  • het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • de openingstijden
  • het beleid rondom voorschoolse educatie
  • vaststelling en wijziging van de klachtenregeling
  • wijzigingen van de prijs van de kinderopvang 

De oudercommissie komt maximaal 4x per jaar bij elkaar. Ideeën en tips voor Kidspalace mag u altijd aandragen bij de oudercommissie. Wilt u een actieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de opvang van uw kindje? Geef u dan op voor een plekje in de oudercommissie van Kidspalace!

De oudercommissie is bereikbaar via onderstaande mailadressen:

Momenteel heeft de peuterspeelgroep nog geen actieve oudercommissie.