Kidspalace peuterspeelgroep

Bij Kidspalace willen we dat iedere peuter zich prettig voelt en zich spelenderwijs ontwikkelt. De peuterspeelgroep staat garant voor veel tijd en aandacht voor het individuele kind en de sociale ontwikkeling. Kinderen worden gestimuleerd in zelfstandigheid, zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid en het leren zelf keuzes te maken. Ook vinden wij het belangrijk dat een kind, zelf maar ook met anderen, zorg leert dragen voor zijn omgeving. Dit alles natuurlijk op een speelse manier, gelet op het niveau van het kind.

Wij houden globaal een dagritme aan, met dagelijks terugkerende activiteiten en rituelen. Het dagritme is afgestemd op dat van de kleuterbouw. Het biedt de kinderen emotionele veiligheid: het ritme is voorspelbaar en daarmee ook vertrouwd. De kinderen weten wat er gaat gebeuren en kunnen hierop anticiperen. Het ritme van activiteiten is niet gebonden aan de klok. Dat wil zeggen dat de vaste activiteiten niet iedere dag op precies hetzelfde tijdstip hoeven plaats te vinden; de volgorde is wel altijd hetzelfde. Het gekozen moment is afhankelijk van de behoefte van het kind en van de groep.

Op de peuterspeelgroep ziet het dagritme er als volgt uit:

  • Persoonlijke begroeting voor ieder kind
  • Kinderen spelen vrij in de klas tot de inloop voorbij is.
  • Beginkring
  • Activiteiten in kleine groepjes en vrij spelmoment
  • Uk en Puk activiteit VVE
  • Fruit eten en drinkmoment, taalactiviteit
  • Opruimen
  • Buitenspelen of activiteit
  • Gezamenlijk afsluiten

Onze groepen

De Kidspalace peuterspeelgroep is alle ochtenden van de week geopend. Onze speeltijden zijn van 8.30 uur tot 11.45 uur. Er worden per groep maximaal 16 peuters opgevangen. Uniek bij de Kidspalace peuterspeelgroep is dat u de zelf mag kiezen van welke ochtenden in de week u gebruik wenst te maken.

Kidspalace peuterspeelgroep is het gehele jaar geopend m.u.v. schoolvakanties en officiële feestdagen.

Is of wordt uw kind bijna 2 jaar? Vraagt u dan nu vrijblijvend informatie aan over onze peuterspeelgroep via peuter@kidspalace.nl of bel ons: 078-2210009