Kidspalace

Wat als……. mijn kind ziek is? ziektebeleid

Kidspalace is niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Ziekte is echter nogal een rekbaar begrip. Een kind dat niet goed meedoet met de groep door ziekteverschijnselen wordt door de pedagogisch medewerkers geobserveerd.  De beslissing of een kind al dan niet in de groep kan blijven wordt genomen door de pedagogisch medewerker.

Als kinderen thuis al koorts, diarree, spugen of zich niet lekker voelen zal een ouder zich af moeten vragen of het zinvol is een kind naar het kinderdagverblijf te brengen. Het is bij twijfel verstandig om te overleggen met de leidsters. Een kind dat zich ziek voelt is het liefste thuis in zijn/haar vertrouwde omgeving is. Geeft u het altijd bij de pedagogisch medewerkers aan wanneer uw kind een zetpil heeft gekregen in de ochtend. Zo kunnen zij het ziektebeeld sneller herkennen.

Bij besmettelijke ziekten waarbij de hygiëne en de gezondheid van de andere kinderen in het geding komt wordt u verzocht uw kind thuis te houden. Wij verwijzen u graag door naar ons ziektebeleid;

Ziektebeleid Kinderdagverblijf Kidspalace 2018