Kidspalace

Wat als……. mijn kind ziek is?

Kidspalace is niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Ziekte is echter nogal een rekbaar begrip. Een kind dat niet goed meedoet met de groep door ziekteverschijnselen wordt door de pedagogisch medewerkers geobserveerd.    De beslissing of een kind al dan niet in de groep kan blijven wordt genomen door de pedagogisch medewerker. Het belang van het zieke kind staat hierbij voorop, maar er moet ook rekening gehouden worden met het belang van de andere kinderen. Ook wordt er gekeken naar de belasting van de pedagogisch medewerkers.

Als kinderen thuis al koorts, diarree, spugen of zich niet lekker voelen zal een ouder zich af moeten vragen of het zinvol is een kind naar het kinderdagverblijf te brengen. Het is bij twijfel verstandig om te overleggen met de leidsters. Een kind dat zich ziek voelt is het liefste thuis in zijn/haar vertrouwde omgeving is. Geeft u het altijd bij de pedagogisch medewerkers aan wanneer uw kind een zetpil heeft gekregen in de ochtend. Zo kunnen zij het ziektebeeld sneller herkennen.

Bij besmettelijke ziekten waarbij de hygiëne en de gezondheid van de andere kinderen in het geding komt wordt u verzocht uw kind thuis te houden. Voorbeelden hiervan zijn:

Waterpokken                                                                                                                                                               Een kind met waterpokken in de besmettelijke fase mag niet naar Kidspalace komen. Het kind mag weer komen wanneer alle blaasjes ingedroogd zijn tot korstjes, Dit is meestal na een week.

Oogontsteking                                                                                                                                                                   Een oogontsteking die langer aanhoudt dan 2 dagen is erg besmettelijk. Het kind mag dan alleen naar Kidspalace komen met zalf of druppels voor de ontsteking.

Middenoorontsteking en loopoor                                                                                                                                   Een middenoorontsteking met een kapot trommelvlies waaruit pus loopt is besmettelijk en onhygiënisch. Wij vragen de ouders om het oor af te plakken en behandeling te starten bij de huisarts.

Krentenbaard                                                                                                                                                                      Bij krentenbaard mogen de kinderen alleen naar Kidspalace komen 48 uur nadat er gestart is met een antibacteriële crème of wanneer de plekjes uitgedroogd zijn.

Het is van groot belang dat ouders goed bereikbaar zijn, zeker wanneer uw kind niet helemaal lekker is. Wij verwachten van ouders dat zij ervoor zorgen dat hun kind zo snel mogelijk van het kinderdagverblijf gehaald kan worden.