de oudercommissie

De oudercommissie is een schakel tussen de directie van Kidspalace en de ouders van de kinderen, die Kidspalace bezoeken.

Doelen van de oudercommissie;

  • In samenwerking met Kidspalace directie/werknemers de kwaliteit van de opvang te behouden en te verbeteren.
  • De belangen van de kinderen en hun ouders zo goed mogelijk behartigen.
  • De groep ouders vertegenwoordigen. Dankzij het medezeggenschaprecht (adviesrecht) heeft de OC inspraak en invloed op diverse aspecten van de opvang.

De oudercommissie komt maximaal 4x per jaar bij elkaar. Ideeen en tips voor Kidspalace mag u altijd aandragen bij de oudercommissie. Wilt u een actieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de opvang van uw kindje? Geef u dan op voor een plekje in de oudercommissie van Kidspalace!

De oudercommissie is bereikbaar via onderstaande mailadressen:

dagopvang:   OCkidspalace@outlook.com

buitenschoolse opvang:    oc-bso@kidspalace.nl