Voorschoolse educatie

Een belangrijk doel van onze peuterspeelgroep is een doorgaande leerlijn te creëren. Onze kwaliteiten hierin zijn:

  • Doorgaande leerlijn op het gebied van pedagogisch handelen, methodiek en inrichting van het lokaal.
  • Ieder kind op zijn/haar niveau bedienen binnen de groep
  • Uitdagende hoeken, die uitnodigen tot ontdekkend en spelend leren
  • Observatie van elk kind in het observatiesysteem Leerlijnen Jonge kind
  • Zorgoverleg en samenwerking met externe instanties
  • Professioneel handelen van de pedagogisch medewerksters

Wij passen deze handelswijze toe omdat wij willen dat ieder kind zich gezien en gehoord voelt en vanuit die veilige en leerrijke omgeving tot ontwikkeling komt.

Binnen de VE werken we met thema’s van Uk en Puk en belevingsgerichte thema’s. In 2 jaar komen de 10 thema’s van Uk en Puk aan de orde. De activiteit, de liedjes en de aankleding van de groep zijn thematisch met elkaar verbonden en gericht op wereldoriëntatie. Deze stellen de kinderen in staat zelf te doen, te ervaren, de wereld te onderzoeken en te bevragen.

Door het educatieve programma Uk & Puk en een fijne en intensieve samenwerking met de Bouwsteen bieden wij uw kind een goede basis voor de basisschool.